სამუშაო საათები 10:00-18:00

ფრანსუა-მარი ანტონიოზისა და მიროს გამოფენა,“Georgian Sinfonietta”კრისტოფ მეიერის ხელმძღვანელობით

ფრანსუა-მარი ანტონიოზისა და მიროს გამოფენა,“Georgian Sinfonietta”კრისტოფ მეიერის ხელმძღვანელობით