სამუშაო საათები 10:00-19:00

ღვინო

თავად ალექსანდრე ჭავჭავაძის წინანდლის მამულის ღვინო

მუზეუმი

სასტუმრო

დაგეგმე დასვენება წინანდალში